Produkujemy prąd za pomocą mini elektrowni słonecznej!

Wykorzystując zestaw słoneczny (mini elektrownię słoneczną) harcerze z Hufca ZHP Bartoszyce stali PROSUMENTAMI energii elektrycznej!

Kto to jest prosument? Prosument energii elektrycznej jest to osoba, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby (jednocześnie PROdukuje i konSUMUJE energię).

Pozyskana ze słońca energia została wykorzystana do oświetlenia siedziby Hufca ZHP Bartoszyce. Zaświeciła instalacja LED wykonana przez młodzież podczas warsztatów dotyczących działania w praktyce oświetlenia LEDowego.

Każda wyprodukowana kWh z systemu solarnego to redukcja emisji gazów CO2 aż od 1200 gram.

Poniżej efekt pracy młodzieży, zestawu solarnego i SŁOŃCA!