Podsumowanie projektu Generator Zielonych Oszczędności

19 grudnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji miejskich podsumowujące działania audytowe ze zużycia energii w instytucjach miejskich.. W spotkaniu wzięli Zastępczyni Burmistrza Moniki Rejf oraz pracowników instytucji miejskich także udział Dariusz Szwed z Zielonego Instytutu i Maria Janiak z Fundacji Filokracja, wspierający UM Bartoszyce w działaniach obniżających koszty energii elektrycznej i cieplnej. Przedstawiono wnioski z działań audytowych, dodatkowo Michał Potracki, energetyk miejski w Słupsku, przedstawił prezentację dotyczącą zarządzania energią. Pracownicy samorządowi poznali szczegółowe zasady korzystania z portalu mój licznik http://mojlicznik.energa-operator.pl (Bartoszyce są klientem firmy Energa Operator), umożliwiający bieżące monitorowanie zużycia energii we wszystkich instytucjach miejskich.

Oprócz podsumowania działań, przedyskutowano także możliwości praktycznych sposobów obniżenia rachunków za energię elektryczną i cieplną w mieście.

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami i raportem.