Informacje ogólne

Fundacja Filokracja im. Jerzego Janiaka
11-200 Bartoszyce, ul. E. Orzeszkowej 1/3
KRS: 0000377122
NIP: 525 25 01 448
REGON: 142832319
adres mail: biuro@filokracja.pl