Fundacja Filokracja im. Jerzego Janiaka została ustanowiona 13 stycznia 2011 r.
Celem statutowym Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej w Bartoszycach. Fundacja czynnie uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z szeroko rozumianą edukacją i inicjatywami obywatelskimi, dziedzinami z którymi bezpośrednio związany był Patron Fundacji Jerzy Janiak.
Projekty realizowane przez Fundację mają służyć mieszkańcom Bartoszyc i Bartoszycom.  Ludziom i miastu, z którymi Jerzy Janiak był związany przez większość życia zawodowego jako nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. R. Traugutta oraz jako lokalny społecznik.

Projekt „Generator Zielonych Oszczędności”